Phố Camera: Chuyên phân phối và lắp đặt Camera

Trọn bộ Camera

Giá: 4.600.000đ6.500.000đ-29%
Tiết kiệm: 1.900.000đ
Giá: 1.300.000đ1.500.000đ-13%
Tiết kiệm: 200.000đ
Giá: 2.200.000đ2.800.000đ-21%
Tiết kiệm: 600.000đ
Giá: 3.500.000đ4.200.000đ-17%
Tiết kiệm: 700.000đ
Giá: 4.050.000đ5.500.000đ-26%
Tiết kiệm: 1.450.000đ
Giá: 2.000.000đ2.500.000đ-20%
Tiết kiệm: 500.000đ
Giá: 4.050.000đ4.550.000đ-11%
Tiết kiệm: 500.000đ
Giá: 3.550.000đ3.850.000đ-8%
Tiết kiệm: 300.000đ
Giá: 2.950.000đ3.050.000đ-3%
Tiết kiệm: 100.000đ
Giá: 2.200.000đ2.800.000đ-21%
Tiết kiệm: 600.000đ

Camera IP

Giá: 2.250.000đ2.300.000đ-2%
Tiết kiệm: 50.000đ
Giá: 8909000đ9209000đ-3%
Tiết kiệm: 300.000đ
Giá: 4.450.000đ4.890.000đ-9%
Tiết kiệm: 440.000đ
Giá: 19.764.000đ21.960.000đ-10%
Tiết kiệm: 2.196.000đ
Giá: 5.544.000đ6.930.000đ-20%
Tiết kiệm: 1.386.000đ
Giá: 1.250.000đ1.950.000đ-36%
Tiết kiệm: 700.000đ
Giá: 2.368.000đ2.408.000đ-2%
Tiết kiệm: 40.000đ
Giá: 1.299.000đ1.650.000đ-21%
Tiết kiệm: 351.000đ

Camera không dây Wifi

Giá: 1.950.000đ2.350.000đ-17%
Tiết kiệm: 400.000đ
Giá: 750.000đ950.000đ-21%
Tiết kiệm: 200.000đ
Giá: 1.690.000đ2.220.000đ-24%
Tiết kiệm: 530.000đ
Giá: 1.300.000đ1.500.000đ-13%
Tiết kiệm: 200.000đ
Giá: 2.200.000đ2.800.000đ-21%
Tiết kiệm: 600.000đ
Giá: 1.350.000đ2.100.000đ-36%
Tiết kiệm: 750.000đ
Giá: 950.000đ1.235.000đ-23%
Tiết kiệm: 285.000đ
Giá: 1.250.000đ1.950.000đ-36%
Tiết kiệm: 700.000đ
Giá: 750.000đ850.000đ-12%
Tiết kiệm: 100.000đ
Giá: 1.750.000đ2.290.000đ-24%
Tiết kiệm: 540.000đ

Camera quay quyét

Giá: 13.799.000đ15.799.000đ-13%
Tiết kiệm: 2.000.000đ
Giá: 19.764.000đ21.960.000đ-10%
Tiết kiệm: 2.196.000đ
Giá: 5.544.000đ6.930.000đ-20%
Tiết kiệm: 1.386.000đ
Giá: 88.320.000đ110.400.000đ-20%
Tiết kiệm: 22.080.000đ
Giá: 37.440.000đ46.800.000đ-20%
Tiết kiệm: 9.360.000đ

Dịch vụ Camera của Phố Camera